YAZ SEMİNERLERİ

 • KLASİK SÜRYANİCE DİL KURSU
 • SÜRYANİ LİTURJİSİ
 • KLASİK İBRANİCE DİL KURSU
 • SÜRYANİ KİMLİĞİNİN HRİSTİYANLIK ÖNCESİ DÖNEMDE GELİŞİMİ
 • MEZOPOTOMYA İNANIŞLARI VE MİTOSLARI
 • MEZOPOTAMYA’DA KADIN VE SOSYAL YAŞAM

KLASİK İBRANİCE

NURGÜL ÇELEBİ

 • Ders Dönemi: Temmuz – Ağustos
 • Ders Saatleri: 32 saat (Haftada 4 saat)
 • Ders Konu Başlıkları:
 1. Semitik Bir Dil Olarak İbranice, Dilin Yapısı ve Lehçeleri
 2. İbranice Harfler ve Harekeler
 3. İbranice’de BDUL Kuralları
 4. İbranice Eril-Dişil, Tekil-Çoğul Ayrımları ve Şahıs Zamirleri
 5. Zaman Kiplerine Giriş ve Geniş Zaman-Basit Cümle Yapıları
 6. Şimdiki Zaman ve Zamirler-Basit Cümle Yapıları
 7. Gelecek Zaman ve Zamirler-Eski Ahit Pasajları
 8. Emir Kiplerinin Kullanımı-Eski Ahit Pasajları