YAZ SEMİNERLERİ

 • KLASİK SÜRYANİCE DİL KURSU
 • SÜRYANİ LİTURJİSİ
 • KLASİK İBRANİCE DİL KURSU
 • SÜRYANİ KİMLİĞİNİN HRİSTİYANLIK ÖNCESİ DÖNEMDE GELİŞİMİ
 • MEZOPOTOMYA İNANIŞLARI VE MİTOSLARI
 • MEZOPOTAMYA’DA KADIN VE SOSYAL YAŞAM

KLASİK SÜRYANİCE I.

ADEM COŞKUN

 • Ders Dönemi: Temmuz – Ağustos
 • Ders Saatleri: 32 saat (Haftada 4 saat)
 • Ders Konu Başlıkları
 1. Semitik Bir Dil Olarak Aramice ve Süryanice’nin Doğuşu, Dilin Yapısı, Lehçeleri ve Tarihsel Önemi
 2. Süryanice Harfler, Harekeler-Harflerin Yazılışları ve Okunuşları
 3. Süryanice’ye Özgü Kurallar Çerçevesinde Okuma, Yazma ve BDUL Kuralları
 4. Süryanice Eril-Dişil, Tekil-Çoğul Ayrımları ve Şahıs Zamirleri, Sayılar, Cümle Kurma Becerisi
 5. Zaman Kiplerine Giriş ve Geniş Zaman
 6. Şimdiki Zaman ve Genel Tekrar
 7. Gelecek Zaman, Tüm Zaman Kipleri ve Zamirler Konusunu Oturtma Çalışması
 8. Geniş Zaman, Şimdiki Zaman ve Gelecek Zaman ile Emir Kiplerinin Kullanımı