YAZ SEMİNERLERİ

 • KLASİK SÜRYANİCE DİL KURSU
 • SÜRYANİ LİTURJİSİ
 • KLASİK İBRANİCE DİL KURSU
 • SÜRYANİ KİMLİĞİNİN HRİSTİYANLIK ÖNCESİ DÖNEMDE GELİŞİMİ
 • MEZOPOTOMYA İNANIŞLARI VE MİTOSLARI
 • MEZOPOTAMYA’DA KADIN VE SOSYAL YAŞAM

SÜRYANİ KİMLİĞİNİN HRİSTİYANLIK ÖNCESİ DÖNEMDE GELİŞİMİ

MİKLOS KEREKES

 • Ders Dönemi: Temmuz – Ağustos
 • Ders Saatleri: 24 Saat (Haftada 3 saat)
 • Ders Konu Başlıkları:
 1. Eski Mezopotamya Tarihi – Genel Çerçeve
 2. Akkadlar, Asurlular ve Babilliler
 3. Asur Tarihi
 4. Babil Tarihi
 5. Aramilerin Gelişi
 6. Bağımsız Arami Krallıklarının Tarihçesi
 7. Asur ve Babil Egemenliği Altındaki Aramiler
 8. Babil’in Yıkılışından Hristiyanlığın Kabulüne Kadar Aramiler