YAZ SEMİNERLERİ

 • KLASİK SÜRYANİCE DİL KURSU
 • SÜRYANİ LİTURJİSİ
 • KLASİK İBRANİCE DİL KURSU
 • SÜRYANİ KİMLİĞİNİN HRİSTİYANLIK ÖNCESİ DÖNEMDE GELİŞİMİ
 • MEZOPOTOMYA İNANIŞLARI VE MİTOSLARI
 • MEZOPOTAMYA’DA KADIN VE SOSYAL YAŞAM

MEZOPOTAMYA'DA KADIN VE
SOSYAL YAŞAM

GAMZE ÖZDEMİR

 • Ders Dönemi: Temmuz – Ağustos
 • Ders Saatleri: 24 saat (Haftada 3 saat)
 • Ders Konu Başlıkları:
 1. Sümerler’de Sosyal Yaşam -Sümer Toplumunda Kadınların Ekonomik, Siyasi, Dini Hayatındaki Rolü
 2. Akkadlar’da Sosyal Yaşam -Akkad Toplumunda Kadınların Ekonomik, Siyasi, Dini Hayatındaki Rolü
 3. Asurlar’da Sosyal Yaşam -Asur Toplumunda Kadınların Ekonomik, Siyasi, Dini Hayatındaki Rolü
 4. Babiller’de Sosyal Yaşam-Babil Toplumunda Kadınların Ekonomik, Siyasi, Dini Hayatındaki Rolü
 5. Mezopotamya Hukuki Metinlerine Göre Kadın
 6. Mezopotamya Toplumlarındaki Siyasi Evlilikler
 7. Mezopotamya’da Kutsal Evlilik
 8. Genel Değerlendirme ve Sunumlar