YAZ SEMİNERLERİ

 • KLASİK SÜRYANİCE DİL KURSU
 • SÜRYANİ LİTURJİSİ
 • KLASİK İBRANİCE DİL KURSU
 • SÜRYANİ KİMLİĞİNİN HRİSTİYANLIK ÖNCESİ DÖNEMDE GELİŞİMİ
 • MEZOPOTOMYA İNANIŞLARI VE MİTOSLARI
 • MEZOPOTAMYA’DA KADIN VE SOSYAL YAŞAM

SÜRYANİ LİTÜRJİSİ

ADEM COŞKUN

 • Ders Dönemi: Temmuz – Ağustos
 • Ders Saatleri: 24 saat (Haftada 3 saat)
 • Ders Konu Başlıkları:
 1. Litürji Tanımı ve Süryani Kilisesi Litürjisinin Kökeni
 2. İlk Hıristiyan/Süryani Litürjisinin Doğuşu ve Uygulanışı-Peşitta Çevirilerinin Önemi
 3. Tevrat ve İncil’de Özel Şahsiyetlerin Dua Etme Şekli-Apsis ve Kutsal Mekanların Özelliği
 4. Kristolojik ve Sinodik Dönemde Litürji Ritüelleri-Dualar: Rabbani Dua ve Annafura
 5. İsa Mesih’in Yaşamının Kiliseye Adaptasyonu ve Litürji Takvimine Uyarlanışı
 6. Yıllık Düzen İçerisinde Yedi Kutsal Bayramın Oluşması ve Bunlara Has Litürjik Gelenekler
 7. Diyakosluktan Patriklik Makamına Kadar Din Görevlilerinin Ritüellerdeki Yeri ve Yetkileri
 8. Genel Değerlendirme ve Sunumlar